Udspil fra Region Syddanmark omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Som tidligere er nævnt arbejder Region Syddanmark på et visionsudkast/ramme omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udkastet godkendes først på møde i Regionsrådet i slutningen af juni 2017, men høringsudkastet ligger offentligt tilgængeligt på Regionens hjemmeside nu. Du kan også klikker her for at se det. Dele af udkastet vil blive præsenteret på det politiske opstartsmøde den 2. juni 2017.