Udsættelse af politisk opstartsmøde

Det er d.d. den 30. maj 2017 besluttet, at det politiske opstartsmøde den 2. juni 2017 aflyses.

Baggrunden herfor er, at der fra kommunal side har været gentagne forlydender om, at indgåelse af den næste sundhedsaftale udskydes et halvt til et helt år. Det vil sige, at der er en forventning om, at næste sundhedsaftale først skal indgås mellem d. 1. juni – 31. december 2019. Beslutningen herom forventes at være en del af udvalgsarbejdet for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som ventes at afrapportere inden sommerferien.

For ikke at risikere at mødet holdes på et grundlag, som kan ændre sig i løbet af den næste måned, har vi derfor valgt at udsætte mødet i denne omgang.

Vi beklager den sene aflysning.

Beskeden er sendt direkte til alle de tilmeldte politikere og direkte til kommunernes hovedpostkasser.