UDPEGNING: Workshop om forløbsprogram for mennesker med depression

Følgende er udpeget til workshoppen:

 • Eva Iversen, Tønder Kommune
 • Kamilla Skare, Haderslev Kommune
 • Jette Damgaard Christensen, Sønderborg Kommune
 • Malena Matras Thusanth, Fredericia Kommune
 • Dorthe Majgaard Larsen, Kolding Kommune
 • Rikke Augustinussen, Vejle Kommune
 • Marianne Dyg-Jespersen, Middelfart Kommune
 • Jørgen Aggedam Hansen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Connie Langberg Nielsen, Svendborg Kommune
 • Andrea Storm, Odense Kommune
 • Irene Fredsgaard, Esbjerg Kommune
 • Gitte Schmidt, Billind Kommune
 • Charline Amdisen Bossen, Vejen Kommune
 • Anders Terp Larsen, Varde Kommune
 • Charlotte Lauritzen, Haderslev Kommune
 • Hanne Lund Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Lisa Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune

Som led i udviklingen af et forløbsprogram for mennesker med depression holder Region Syddanmark og de syddanske kommuner en fælles workshopdag.

Workshoppen holdes den 8. februar 2019, kl. 09.30-15.30 i Middelfart.
Målgruppen for workshoppen er patienter og pårørende, almen praksis, kommunale og regionale sundhedsaktører.

Forløbsprogrammer skal omfatte alle voksne syddanske borgere med depression uanset sygdommens sværhedsgrad samt borgere i risikogrupper for at udvikle depression.
Til at udvikle det nye forløbsprogram for mennesker med depression er der behov for kommunal ekspertise. I den anledning er vi blevet bedt om at udpege 18 kommunale fagprofessionelle.

De fagprofessionelle må gerne have erfaring med arbejdet med mennesker med depression og forløbskoordination og have varierende sundhedsprofessionel baggrund f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, socialpædagog, jobkonsulent, mfl. Det er derfor væsentligt, at kommunerne har opmærksomhed på at søge bredt efter medarbejdere på tværs af forvaltningsområdet.

Der er behov for deltagere fra følgende kommunale fagområdet:

 • Jobcenter
 • Social psykiatri
 • Misbrugsområdet
 • Sundhedsplejen
 • Det kommunale sundhedsområde

I Jeres udpegning af deltagere er det også ønskeligt med en geografisk spredning, så de fire SOF’er er repræsenteret. Derfor er der i udgangspunktet lavet følgende antal pladser til hvert SOF:

 • SOF Vest: 4 pladser
 • SOF Lillebælt: 5 pladser
 • SOF Syd: 4 pladser
 • SOF Fyn: 5 pladser

I bedes selv koordinere tilmeldingen i de enkelte SOF’er. Vi vil bede Jer udfylde nedenstående formular i første omgang senest den 11. januar 2019.

Sekretariatet vil herefter se de indmeldte repræsentanter igennem for at sikre, at der er en fair fordeling af repræsentanter på tværs af forvaltningsområder. De indmeldte repræsentanter vil herefter få en mail fra Sekretariatet med et link til tilmelding (regionens Plan2Learn), som de selv bedes udfylde. Dette skyldes, at de skal indtaste deres CPR-nummer ved tilmeldingen.

De udpegede vil skulle deltage i en workshop den 8. februar 2019 – for nærmere beskrivelse af processen klik på nedenstående invitation.

Klik her for at se invitationen.

Workshop om forløbsprogram for mennesker med depression

 

Baggrunden:

Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og praktiserende læger skal, som en del af Sundhedsaftalen 2015-2018, udvikle nye forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom. Forløbsprogrammer for mennesker med henholdsvis KOL, diabetes og hjerte er allerede udarbejdet (sidstnævnte er endnu under godkendelse). Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at det næste forløbsprogram, som skal udvikles, er for mennesker med depression.

Formålet med at udvikle nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom er:

 • at sikre en sammenhængende indsats, som afspejler den udvikling, der er sket i sygehus, almen praksis og kommuner
 • at sikre at indsatserne både tager udgangspunkt i diagnosen og i personens samlede livssituation (“det hele mennesker”)
 • at sikre at rammerne får en klar og enkel struktur med tydelige aftaler i sektorovergangene
 • at sikre at rammerne bliver forpligtende – også for at understøtte rammernes implementering