UDPEGNING: Udvælgelse af repræsentant fra børne- og ungeområdet til psykiatristrategisk gruppe

Opdateret den 10. april 2019: Anders Lundsgaard, Børne- og familiechef i Aabenraa Kommune er udpeget til arbejdet. 

KL har besluttet at nedsætte en psykiatristrategisk gruppe, som skal drøfte kommunale problemstillinger, udfordringer og muligheder med henblik på blandt andet at understøtte viden udveksling på tværs af kommuner og landsdele på psykiatriområdet, samt sekundær fra tid til anden yde sparring til KL-sekretariatet i relevante spørgsmål på psykiatriområdet.

Klik her for at se kommissorium for forummet med beskrivelse af formål, medlemmer mv.

Der er plads til to kommunale repræsentanter fra hver region. En fra børne- og ungeområdet og en fra voksenområdet. Mette Bostrup fra Middelfart Kommune er allerede udpeget som repræsentant for voksenområdet. Der efterspørges derfor en repræsentant fra børne- og ungeområdet.

Som der også fremgår af kommissoriet afholdes første møde i KL-huset onsdag den 24. april 2019

Frist for indmeldelse af repræsentant er den 10. april 2019.

Udvælgelse af repræsentant fra børne- og ungeområdet til psykiatristrategisk gruppe