Udvalg til samarbejde om data på sundheds- og ældreområdet

Følgende er udpeget: 

Udvalg for dataanvendelse og formidling: Lars Østergaard, Svendborg Kommune

Udvalg for Datakvalitet og indberetning: Anja Trudslev, Odense Kommune

——————————————————————————————————————-

KL er medlem af National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. En kortlægning fra Sundhedsdataprogrammet i 2016 viste, at der fandtes i alt 49 fællesoffentlige fora, hvor sundhedsvæsnets aktører samarbejder om brug af sundhedsdata. Analysen pegede på endvidere på, at der ikke var tilstrækkelig klarhed omkring ansvarsområdet, mandaterm hierarkiske eskalationsveje samt beslutningskompetence på tværs af de mange fora.

På den baggrund har den nationale bestyrelse arbejdet med governancestrukturen på området for sundheds- og ældredata. Dette har udmøntet sig i en oprydning i antallet af fora, som træffer beslutninger om data på sundheds- og ældreområdet. Desuden har det betydet opbygning af en mere enstrenget governancestruktur for vedvarende samarbejde mellem staten, regioner og kommuner.

Klik her for at se notatet, som redegør for formål og fakta om den nye governancestruktur.

Hvert KKR bedes udpege én repræsentant hver af de nedenstående grupper:

  • Udvalg for Datakvalitet og Indberetning: Nyt udvalg med ansvar for Datakvalitet og Indberetning til nationale registre på sundheds- og ældreområdet. Udvalget erstatter Koordinationsgruppen for Individbaseret Patientregistrering, som omdannes til en arbejdsgruppe.
  • Udvalg for Dataanvendelse og Formidling: Nyt udvalg med ansvar for Dataanvendelse og Formidling i form af fastsættelse og nationale monitoreringer,  udstilling af data på eSundhed/KØS mv.

Klik her for at se kommissoriet for Udvalg for Datakvalitet og Indberetning.

Klik her for at se kommissoriet for Udvalg for Dataanvendelse og Formidling.

 

Frist for indmeldelse er fredag den 15. marts 2019.