Udpegning til nationalt Udvalg for Dataanvendelse og Formidling

Opdateret den 11.1.21:

Udpeget er Lene Gram Herborg fra Sønderborg Kommune. 


KL er medlem af National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. En kortlægning fra Sundhedsdataprogrammet i 2016 viste, at der fandtes i alt 49 fællesoffentlige fora, hvor sundhedsvæsnets aktører samarbejder om brug af sundhedsdata. Analysen pegede på endvidere på, at der ikke var tilstrækkelig klarhed omkring ansvarsområdet, mandaterm hierarkiske eskalationsveje samt beslutningskompetence på tværs af de mange fora.

På den baggrund har den nationale bestyrelse i 2018-2019, arbejdet med governancestrukturen på området for sundheds- og ældredata. Dette udmøntede sig i en oprydning i antallet af fora, som træffer beslutninger om data på sundheds- og ældreområdet. Desuden afledte det en mere enstrenget governancestruktur for vedvarende samarbejde mellem staten, regioner og kommuner.

Klik her for at se notatet, som redegør for formål og fakta om den nye governancestruktur.

Svendborg Kommune har hidtil haft en repræsentant for Syddanmark i udvalget for Dataanvendelse og Formidling, som er en gruppe nedsat af den nationale bestyrelse. Svenborg har dog ikke længere mulighed for at varetage posten, derfor er der behov for en ny syddansk repræsentant til gruppen. 

Udvalg for Dataanvendelse og Formidling: Udvalget har ansvar for Dataanvendelse og Formidling i form af fastsættelse og nationale monitoreringer, udstilling af data på eSundhed/KØS mv.

Klik her for at se kommissoriet for Udvalg for Dataanvendelse og Formidling

 

Fristen for at indmelde er den 6. januar 2021 via nedenstående formular.

Udpegning til nationalt Udvalg for Dataanvendelse og Formidling