Udpegning til kvalitetsgruppe under KL

De kommunale repræsentanter som er udpeget til Kvalitetsgruppen under KL er:

  • Charlotte Scheppan, sundhedschef, Odense Kommune
  • Irene Rossavik, chef for sundhedscentrene Esbjerg Kommune
  • Anne-Mette Dalgaard, sundhedschef, Tønder Kommune
  • Judith Poulsen, sundhedschef, Nordfyns Kommune

Det er, for at styrke (sam)arbejdet om det nationale kvalitetsprogram på sundhedsområdet og kvalitet generelt, blevet besluttet at etablere en kvalitetsgruppe i KL i tilknytning til KL’s Sundhedsstrategiske Gruppe.  Klik her for at læse kommissorium, hvor opgaverne bl.a. er nærmere beskrevet.  

Kvalitetsgruppen skal bestå af  ældre-, sundheds-, psykiatri-, eller kvalitetschefer. Gruppen skal mødes ca. 3-4 gange om året af et par timers varighed for  at drøfte relevante emner ift. arbejdet med kvalitet på sundheds- og ældreområdet inkl. psykiatri.

Kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed er formand for kvalitetsgruppen. En næstformand udpeges blandt deltagerne i gruppen  for en 2 årig periode.

Der skal udpeges 3-4 repræsentanter i hver region.

Første møde afholdes  den 3. maj 2018 fra kl. 10.00-13.30 (inkl. frokost) i KL-huset.

Frist for tilmelding er (om muligt) den 3. april 2018.

Kvalitetsgruppe i KL