Udpegning til kommunal repræsentant til udvikling af PRO vedrørende kronisk smerte

Baggrund

Som en del af strategien for smerteområdet udvikles der fortsat på hvordan PRO kan bruges aktivt i det danske sundhedsvæsen. PRO-udviklingen skal målrette indsatsen for patienter med kroniske smerter gennem en større indflydelse på egen behandling, samt et større sundhedsfagligt grundlag for en mere fokuseret dialog med patienten. Smerteområdet skal styrkes, og blive bedre til at håndtere det stigende antal patienter, men samtidig arbejde med at forebygge denne målgruppe. PRO til mennesker med kroniske smerter er i år 2022 en del af Sundhedsministeriets initiativ 3 i Strategi for smerteområdet – en handlingsplan målrettet mennesker med kroniske smerter.

Der etableres derfor nationalt en klinisk koordinationsgruppe som skal indeholde repræsentanter fra patientforeninger, klinik, kvalitetsarbejde og ledelse. Formålet med denne koordinationsgruppe er at ”udvikle” ét eller flere spørgeskemaer indenfor det pågældende indsatsområde. Gruppen skal sikre, at spørgsmålene opleves som værende meningsfulde for både patienterne og det sundhedsfaglige personale. Ligeledes har gruppen ansvar for at vurdere eksisterende spørgeskemaer på området.

kommissoriet for gruppen kan læses her: Kommissorium For Klinisk Koordinationsgruppe PRO Til Kronisk Smerte

Udpegning

Der skal udpeges 1 sundhedsfaglig kommunal repræsentant 1 kommunal fra de syddanske kommuner. De sundhedsfaglige medlemmer skal have en relevant sundhedsfaglig indsigt indenfor kronisk smerte. Det vurderes at være en fordel, hvis de kommunale repræsentanter har erfaring med anvendelse af PRO-data samt spørgeskemaer, men det er ikke et krav. Det vil desuden være relevant med deltagere, der enten har deltaget i Danske Regioners projekt ’Værdibaseret Sundhed inden for kronisk smertebehandling’ eller i Sundhedsstyrelsens aktuelle arbejde i forbindelse med initiativ 1 og 2.

Det afklares løbende hvor stort behovet er for workshops, men arbejdet forventes at foregå over 3-4 workshops med en varighed på 4-6 timer. Der vil være en forventet forberedelsestid på hele forløbet på ca. 24 timer. Workshopsene forventes at afholdes med ca. 6 ugers mellemrum.

Yderligere spørgsmål vedr. ovenstående kan sendes til louise.overgaardnielsen@middelfart.dk eller laerke.k.porsborgjensen@middelfart.dk.

Frist for tilbagemelding er 28. august 2023. Tilbagemelding sker via nedenstående formular

Tilmelding kommunal repræsentant PRO

Bekræft samtykke