Udpegning til gruppe vedr. indberetning af data på hjerterehabiliteringsområdet

Opdateret den 29. oktober 2019: Følgende er udpeget til arbejdet:

Jesper Eilsø, Svendborg Kommune

Karen Skønager, Tønder Kommune

Dagny Tøstesen, Billund Kommune

Birthe Pors, Vejle Kommune

Jeaentte Elbek, Varde Kommune

Den 1. januar 2020 overtager de syddanske kommuner forpligtelsen med at indberette data på hjerterehabiliteringsområdet. I den forbindelse skal der etableres en syddansk database, som de 22 kommuner kan indberette data på hjerterehabiliteringsområdet til. Afdelingen for Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark, er ansvarlig for at udvikle denne database. Der er dog et ønske om, at der er mulighed for løbende sparring med relevante kommunale og regionale parter herom.

Selve indholdet i databasen ligger fast, idet det skal spejle Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Men der er ønske om løbende at sparre om funktionaliteterne samt om implementeringen af anvendelsen af hjerterehabiliteringsdatabasen, herunder også undervisning i brugen af databasen.

Der nedsættes derfor en midlertidig arbejdsgruppe, som forventes at afholde 2-4 møder i perioden 1. november 2019 til 1. april 2020.

Der ønskes udpeget i alt fire regionale og fire kommunale repræsentanter, som repræsenterer hvert af de fire SOF’er. Kommunerne i SOF´erne bedes koordinere, hvem der udpeges fra hvert SOF. Profilen på deltagerne i gruppen er medarbejdere, som har kendskab til enten monitorering og indberetning og/eller til hjerterehabiliteringsområdet.

Idet databasen skal være klar til anvendelse 1. januar, ønskes første møde afholdt i starten af november, hvorfor fristen for udpegning af medlemmer er mandag den 28. oktober 2019.

Udpegning til gruppe vedr. indberetning af data på hjerterehabiliteringsområdet