Udpegning til den nationale brugergruppe for Telemedicinsk sårvurdering/Telesår fra kommunerne i Region Syddanmark

Udpeget er: Stine Hansen, Sårsygeplejerske, Faaborg-Midtfyn kommune. 


Der mangler et medlem i den nationale brugergruppe for Telemedicinsk sårvurdering/Telesår  fra kommunerne i Region Syddanmark

Formålet er i praksis at fungere som repræsentant for det sundhedsfaglige arbejde – altså den kliniske og sundheds it-mæssige faglighed i systemforvaltningen af Telemedicinsk Sårvurdering.
Brugergruppen rådgiver forretningsstyregruppen i forhold til at udøve hensigtsmæssig forvaltning af den telemedicinske sårdatabase, Telemedicinsk Sårvurdering.

Den nationale brugergruppe for Telesår er sammensat med repræsentanter fra regioner og kommuner. Se vedhæftede kommissorium for brugergruppen.

Brugergruppen sammensættes af medlemmer, der har erfaring med at anvende Telemedicinsk Sårvurdering i relation til en klinisk hverdag eller har en baggrund med interesse og kompetencer inden for det kliniske felt.

Ønskes yderligere oplysninger, kontakt telesårforvaltningen@rn.dk

 

Frist for tilmelding er den 28. marts via formularen.

Udpegning til den nationale brugergruppe for Telemedicinsk sårvurdering

Bekræft samtykke