Udpegning til at indgå i lærings- og kvalitetsteam på ADHD-området

Følgende kommune blev udpeget til at indgå i arbejdet:

  • Odense Kommune, kontaktperson: Susanne Buhl

Sundhedsstyrelsen har stillet forslag om at etablere et lærings- og kvalitetsteam på ADHD-området.

Lærings- og kvalitetsteams er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram, som i 2016 blev introduceret for at understøtte kvalitets- og forbedringsarbejdet lokalt. Der er allerede etableret lærings- og kvalitetsteams inden for palliation, apopleksi og rationel anvendelse af antibiotika. Disse teams har dog indtil videre være regionale. Arbejdet omkring lærings- og kvalitetsteams har typisk varet cirka to år.

Sundhedsstyrelsen ønsker at oprette lærings- og kvalitetsteams indenfor ADHS, fordi ADHD er den hyppigste psykiatriske diagnose blandt børn og unge og forekomsten er stigende. Derudover er der en stor stigning i forbruger af ADHD medicin med store regionale forskelle og at de vurderer, at der er potentiale for at skabe bedre sammenhængende forløb. Klik her for yderligere information.

Der er derfor ønske om, at 1-2 kommuner vil deltage i den forberedende fase og dernæst indgå i et partnerskab med Region Syddanmark om at være national tovholder/lead på at gennemføre et lærings- og kvalitetsteam på ADHD området, hvor andre kommuner inddrages. Klik her for at se nærmere i henvendelsen fra Region Syddanmark.

 

 

Hvis I har spørgsmål til det nærmere arbejde, henvises til Maria Frank i Region Syddanmark: maria.frank@rsyd.dk og telefonnummer: 24 75 73 11.