Udpegning til arbejdsgruppe som skal planlægge workshop vedrørende indvandrermedicin

Følgende er udpeget til arbejdet:

Anne Boe Andersen, Daglig leder af sundhedscenter, Sønderborg Kommune

Ulla W. Bendsen, Afsnitsleder for modtagelse og integration, Odense Kommune

Rupatharany Tharmakulasingam, Sundhedskonsulent, Tønder Kommune


Region Syddanmark efterspørger -4 kommunale repræsentanter, som arbejder med eller har interesse for indvandrermedicin. De udpegede repræsentanter skal indgå i en planlægningsgruppe, som i foråret skal afholde 1-2 planlægningsmøder med henblik tilrettelæggelse af en workshop. Workshoppen vil blive tilbudt alle kommuner. Workshoppen omhandler flygtninges sundhed og sundhedsadfærd samt den kommunale tilrettelæggelse og varetagelse af opgaven med at tilbyde nyankomne flygtninge en bred lægelig helbredsvurdering. Målgruppen for disse workshops forventes at være kommunale chefer og planlæggere

Nedsættelsen af planlægningsgruppen indgår (sammen med arbejdsgruppen for en temandag om knæatrose) som led i Region Syddanmarks rådgivningsforpligtigelse overfor kommunerne. Regionen har sammen med Følgegruppen for Forebyggelse er der lavet en plan for de aktiviteter, der skal igangsættes i 2017. Workshoppen om indvandrermedicin er en af disse aktiviteter.