Udpegning: Sundhedsfaglige repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere med hjertesvigt

Kommunerne, regionerne og regeringen blev i forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 enige om en landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til mennesker med hjertesvigt.  I Syddanmark videreføres arbejdet i den eksisterende programstyregruppe og programledelse, som blev nedsat ifm. arbejdet med telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.  

Programstyregruppen for Fælles Telemedicin i Syd (før TeleKOL) har ultimo 2021 godkendt nedsættelse af en tværfaglig arbejdsgruppe til arbejdet med sundhedsfagligt indhold og organisering under hjertesvigtsprogrammet.
Det overordnede formål med arbejdsgruppen er at tilvejebringe det sundhedsfaglige grundlag for udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering i vores landsdel. Arbejdsgruppen bemandes med i alt 12 sundhedsfaglige repræsentanter, herunder 5 kommunale, der fra marts 2022 til september 2022 skal udarbejde det sundhedsfaglige grundlag, som skal fremlægges og besluttes i programstyregruppen, så fundamentet for udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere i Syddanmark er fastlagt.

Repræsentanternes kompetencer:

  •  En fra hvert SOF område = 4 repræsentanter
    • Sundhedsfaglige medarbejdere med særligt fokus eller erfaring fra arbejdet med borgere med hjertesvigt (f.eks. udekørende sygepleje, sygeplejeklinik, patientuddannelse eller lign.)
  • En repræsentant med erfaring fra udarbejdelse af hjerteforløbsprogrammet = 1 repræsentant

Programsekretariatet varetager ansvaret for at drive arbejdet i arbejdsgruppen.

Kommissorium for arbejdsgruppen kan læses her: Kommissorium Sundhedsfagligt Indhold Og Organisering Hjertesvigt

Fristen for at indmelde en repræsentant er den 14. februar og gøres via. nedenstående formular.

I er meget velkommen til at kontakte programleder Kristina Lagoni Garbøl, krlag@odense.dk eller programleder Lise Døj-Bendixen, ldoj@rsyd.dk, hvis I har spørgsmål til ovenstående.

 

Bekræft samtykke