Udpegning: Repræsentanter til kompetencegruppen for monitorering

Der har været mandefald i kompetencegruppen for monitorering under sundhedsaftalesamarbejdet, og der efterspørges nu 3 kommunale repræsentanter til at indgå i arbejdsgruppen for resten af perioden (2019-2023).

Kompetencegruppen har til formål at understøtte Følgegruppernes og Det Administrative Kontaktforums arbejde i forhold til at udmønte Sundhedsaftalens politiske vision og indfri de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023. Kompetencegruppen har ikke en fast opgaveportefølje, men bliver konsulteret på relevante opgaver. Kommissoriet for arbejdsgruppen findes her: Kommissorium For De Tre Kompetencegrupper

Kompetencer:
Repræsentanterne skal besidde viden om monitorering, evaluering, kvalitetsarbejde, sundhedsdata og økonomi.

Indmeldelsen af kommunale repræsentanter skal ske via nedenstående formular. Fristen er mandag den 28. februar 2022

Den kommunale tovholder for arbejdsgruppen er Xenia Brun Bonde, og hun kan besvare spørgsmål om kompetencegruppen, xenbo@odense.dk. 

Bekræft samtykke