Udpegning: repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. revidering af rammeaftale for infektionshygiejnisk rådgivning

Opdateret den 9. september 2021:

Udpeget er:

SOF-OUH: Lene-Annette Norberg, Odense Kommune (Kommunal formand)

SOF-SVS: Rigmor Jensen, Esbjerg Kommune og Sara Møller Olesen, Varde Kommune

SOF-Sønderjylland: Hanne Sørensen, Aabenraa Kommune

SOF-Lillebælt: Annette Toft, Middelfart Kommune og Birte Schlüter, Vejen Kommune

Kommunal sekretær: Sanne Bruun Andersen, Odense Kommune


Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark har i december 2020 udarbejdet en evaluering af ”Rammeaftalen for infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehuse til kommuner”. På baggrund af evalueringen har Følgegruppen for Forebyggelse besluttet, at der er behov for en nærmere afklaring vedr. revidering af rammeaftalen.

Følgegruppen godkendte d. 28. april 2021 et kommissorium for revidering af rammeaftalen, som kan læses her: Kommissorium Infektionshygiejne.

Som det fremgår af kommissoriet, skal der nedsættes en arbejdsgruppe til at varetage arbejdet. For at sikre en bred repræsentation i arbejdsgruppen, lægges der op til, at der udpeges 1-2 regionale og kommunale repræsentanter fra hvert SOF-område. Det kan f.eks. være infektionssygeplejersker eller andre som har kendskab til infektionshygiejnisk arbejde. Det bemærkes, at deltagerne i arbejdsgruppen har ansvar for at repræsentere det lokale samordningsforum bredt. 

Der skal desuden udpeges én regional og én kommunal formand for arbejdsgruppen samt en kommunal medsekretær. Det anbefales, at formandsskabet bemandes på chef- eller direktørniveau.

Af hensyn til planlægning af arbejdet, bedes I melde tilbage via nedenstående formular senest d. 3. juni 2021 med medlemmer til arbejdsgruppen – herunder, om én af de repræsentanter, I stiller med, har mulighed for at varetage en kommunal/regional formandspost eller en kommunal medsekretærpost. 

 

Ved spørgsmål kan konsulent i Tværsektorielt samarbejde, Marie Jensen (Marie.Jensen2@rsyd.dk), kontaktes. 

 

Udpegning: repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. revidering af rammeaftale for infektionshygiejnisk rådgivning