Udpegning: Plejecenter/hjemmepleje til projekt om E-læring om kommunikation med mennesker med hørenedsættelse

Ingen har meldt ind på denne udpegning.

_______________________________________________________________________

Sekretariatet er blevet kontaktet af  Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, som ønsker at udvikle et e-læringskursus målrettet personale i den kommunale plejesektor med fokus på vedligehold af høreapparater samt kommunikationsstrategier i forhold til mennesker med hørenedsættelse.

Centret efterspørger mulige projektpartnere, da det ønsker at udvikle e-læringskurset sammen med personale fra et plejecenter og en hjemmepleje eller to plejecentre for at sikre, at kurset bliver praksisnært og vedkommende for personalet.

Ideen til e-læringskurset udspringer af, at centrets audiologopæder i CKV Høre oplever, at der er stor efterspørgsel på denne viden blandt plejepersonale.

E-læring er en oplagt metode her, da den er fleksibel i forhold til vagtplaner, og da man kan afbryde og genoptage moduler, gentage kurset, teste sin viden og bruge det som opslagsværk.

Udviklingsprojektet forventes at løbe over ca. 10 måneder, og der forventes at blive behov for ca. 40 plejepersonaletimer i alt til udvikling og test af kurset. Deltagere i projektet får selvfølgelig fuld adgang til implementering af kurset.

Interesserede kommuner bedes udfylde nedenstående formular senest den 8. april 2019.

Plejecenter/hjemmepleje til E-læring om kommunikation med mennesker med hørenedsættelse