subbanner

GENOPSLAG AF UDPEGNING: Ny sekretær til ‘Arbejdsgruppen vedrørende kronisk sygdom’

Opdateret den 5. april 2019: Da sagen omkring udpegning til arbejdsgruppen vedrørende kronisk sygdom ikke blev nået under mødet i SSF den 4. april, udsendes udpegningen hermed på ny. Alle kommuner bedes (gen)overveje, om de har mulighed for at melde en repræsentant ind.

Arbejdsgruppen vedrørende nye rammer for kronisk sygdom søger en ny kommunal sekretær. Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde forløbsprogrammerne for kronisk sygdom. Forløbsprogrammet for KOL, diabetes og hjertesygdom er udarbejdet. Lige nu er vi i gang med at udarbejde forløbsprogrammet for mennesker med en depression. I 2020 og 2021 skal forløbsprogrammerne for mennesker med leddegigt og for mennesker med en ryglidelse udarbejdes.

Du kan klikke her, for at læse mere om forløbsprogrammerne samt kommissoriet for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen består af en kommunal og regional formand samt en kommunal og regional sekretær. Herudover består arbejdsgruppen også af udvalgte videns personer inden for området.

Opgaven for den kommunale sekretær består  bl.a. i at udarbejde dagsordener og referater til arbejdsgruppen samt sagsfremstillinger til Følgegruppen for Forebyggelse, til DAK og til SKU, alt i et tæt samarbejde med den øvrige arbejdsgruppe, herunder afholde workshop, interviews med nøglepersoner, koordinere layout mm.

Det er en fordel hvis den nye sekretær har en sundhedsfaglig baggrund samt gode skrive- og formuleringskompetencer.

Vil du høre mere om opgaven, kan du kontakte den kommunale formand, Hanne Josefsen, på haniv@esbjergkommune.dk eller på telefon 20 47 31 64.

Deadline for tilbagemeldinger er onsdag den 17. april 2019. 

 

Udpegning: Ny sekretær til 'Arbejdsgruppen vedrørende kronisk sygdom'