UDPEGNING: Ny sekretær til ‘Arbejdsgruppen vedrørende kronisk sygdom’

Anette Filtenborg fra Vejen kommune er udpeget. 


Arbejdsgruppen vedrørende nye rammer for kronisk sygdom søger en ny kommunal sekretær. Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde forløbsprogrammerne for kronisk sygdom. Forløbsprogrammet for KOL, diabetes, hjertesygdom og depression er udarbejdet. Nu skal forløbsprogrammet for mennesker med en ryglidelse udarbejdes.

Til dette arbejde mangler der en kommunal sekretær, som i samarbejde med den regionale sekretær og øvrige medlemmer af arbejdsgruppen, skal facilitere arbejdet. 

Du kan klikke her, for at læse mere om forløbsprogrammerne samt kommissoriet for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen består af en kommunal og regional formand, samt en kommunal og regional sekretær. Herudover består arbejdsgruppen også af udvalgte videns personer inden for området.

Opgaven for den kommunale sekretær består  bl.a. i at udarbejde dagsordener og referater til arbejdsgruppen samt sagsfremstillinger til Følgegruppen for Forebyggelse, til DAK og til SKU, alt i et tæt samarbejde med den øvrige arbejdsgruppe, herunder afholde workshop, interviews med nøglepersoner, koordinere layout mm.

Det er en fordel hvis den nye sekretær har kendskab til sundhedsområdet, samt gode skrive- og formuleringskompetencer. Det kan med fordel være en AC-medarbejder i en sundhedsforvaltning.

Deadline for tilmelding er fredag den 27. august 2021. Ved interesse udfyldes nedenstående formular. 

 

Ny sekretær til ‘Arbejdsgruppen vedrørende kronisk sygdom