Udpegning: Ny kommunal formand til arbejdsgruppen for samarbejdsaftalen om fælles hjælpeordning

Lene Floor Kousgaard, teamleder i Aabenraa kommune er udpeget som kommunal formand til arbejdsgruppen om fælles hjælpeordning

Arbejdsgruppen vedrørende samarbejdsaftalen om fælles hjælpeordning søger en ny kommunal formand, da forhenværende formand Irene Ravn Rossavik er fratrådt funktionen grundet jobskifte. Arbejdsgruppen er nedsat under følgegruppen for behandling og pleje og refererer dermed til formandskabet for denne følgegruppe.

Arbejdsgruppen har til formål at understøtte implementeringen af den opdaterede samarbejdsaftale om fælles hjælpeordning samt understøtte det daglige arbejde og samarbejde i forbindelse med hjælpeordninger i eget hjem.

Opgave

Arbejdsgruppen har konkret til opgave at udarbejde et casekatalog, der beskriver eksempler på cases og procesplan for, hvordan aktørerne skal agere ift.:

  • APV i forbindelse med ekstern leverandør. Fælles hjælperordninger, hvor hjælpen efter servicelovens §§ 83 og/eller 85, og overvågningen af patienten varetages af en ekstern leverandør.
  • APV i kommunal hjemmehjælp/institution. Fælles hjælperordninger, hvor hjælpen efter servicelovens §§ 83 og/eller 85, og overvågningen af borgeren varetages af kommunen enten via en kommunal institution eller den kommunale hjemmepleje.

Indmeldelsen af den kommunale repræsentant skal ske via nedenstående formular. 

Fristen for at indmelde repræsentanter til posten som kommunal formand for arbejdsgruppen er fredag den 7. august 2020.

Udpegning af kommunal formand til arbejdsgruppe vedr. respiratoraftalen