Udpegning: Kommunale repræsentanter til udarbejdelse af samarbejdsaftale på stomiområdet

De udpegede er: 

SOF OUH: Lisa Hansen, Nordfyns Kommune

 SOF Sønderjylland: Helle Snitkjær Meinhardt, Haderslev Kommune

SOF Lillebælt: Malene Thomsen, Kolding Kommune

SOF SVS: ?


Der er i Region Midtjylland indgået en samarbejdsaftale på stomiområdet, som vil være udgangspunktet for arbejdet med en tilsvarende syddansk aftale. 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering nedsætter en arbejdsgruppe, der har til hensigt at udarbejde en samarbejdsaftale i Region Syddanmark på stomiområdet.

En samarbejdsaftale på stomiområdet har til hensigt at skabe bedre kvalitet for borgere med stomi ved at optimere sammenhængende forløb. Samarbejdsaftalen skal ud over at skabe ensartethed være med til lette overgangen mellem sygehus og kommune for borgere med stomi. Samarbejdsaftalen skal desuden sikre et velfungerende samarbejde, hvor de faglige kompetencer anvendes mest hensigtsmæssigt og skabe en effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer til gavn for borgerne.

Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra kommuner og sygehuse i Syddanmark med kompetencer og viden indenfor stomiområdet.

De kommunale repræsentanter skal have erfaring fra praksis på stomiområdet (sygeplejersker eller medarbejdere i myndighedsområdet, der har indblik i arbejdet med stomi/stomibevillinger) og kan indgå i processer og drøftelser i forhold til optimering af arbejdsgange på stomiområdet, styrkelse af det tværgående samarbejde og udrulning af samarbejdsaftalen.

Der ønskes 4 kommunale repræsentanter – én fra hvert SOF-område.

Frist for tilmelding er mandag den 14. september 2020

Gruppen mødes 2-3 gange enten fysisk eller virtuelt i perioden september- december 2020.

Første møde er mandag den 28. september kl. 12.30-14.00 i Haderslev.

Kommissorium for arbejdsgruppen kan læses her: 154683 20 Kommissorium Samarbejdsaftale Stomiområdet

Udpegning: Kommunale repræsentanter til udarbejdelse af samarbejdsaftale på stomiområdet