Kommunale repræsentanter til tværsektoriel videoerfagruppe

Repræsentanter i gruppen er Philip Brix Juel Pedersen, udviklingssygeplejerske i Vejen Kommune, og Anders Schmidt, telemedicinsk fysioterapeut i Esbjerg Kommune

I regi af MedCom er der nedsat en tværsektoriel erfagruppe om videokonsultationer med fokus på almen praksis. I den forbindelse skal der udpeges 5-7 kommunale repræsentanter, der kan deltage i erfaringsudvekslingen i den nyoprettede videoerfagruppe. 

Formålet med videoerfagruppen er at dele erfaringer fra sygehus-, kommune- og praksisområdet omkring deres anvendelse af video i forbindelse med videotolkning, borgerrettet video og videokonference mellem sundhedsprofessionelle. 

Gruppen skal videndele om både eksisterende og nye videotiltag på sygehus-, kommune- og praksisområdet med mulighed for at koordinere tiltag i gruppen. Gruppen har desuden fokus på implementering af video og anvendelsesgrad på forskellige områder.

Baggrund

Videokonference og -konsultationer anvendes i stigende grad både på sygehuse, i kommuner og i almen lægepraksis. MedCom har i samarbejde med regioner og kommuner gennemført flere nationale projekter og pilotprojekter omhandlende videokonsultationer og -konferencer, hvor der efterfølgende har været behov for at dele erfaringer.

Efter projekternes afslutning er der forsat et behov for at vidensdele i en erfagruppe. For at mindske at samme deltagere sidder med i flere forskellige videogrupper, er tolkeerfagruppen og videoimplementeringsgruppen lagt sammen i denne videoerfagruppe.

Sammensætning og ansvar

Gruppen er sammensat af repræsentanter fra Videotolkeerfagruppen og Videokonference i almen lægepraksis’ implementeringsgruppe, men ønskes udvidet med repræsentanter fra KL og flere kommuner. Der er 1-3 repræsentanter fra hver region, fordelt på sygehus- og praksisområdet, 5-7 repræsentanter fra kommuner, 1 repræsentant fra PLO, 1 repræsentant fra Danske Regioner, 1 repræsentant fra KL samt 2-4 repræsentanter fra MedCom.

Gruppen har ikke beslutningsmandat, men kan eskalere problemstillinger enten lokalt eller via MedComs styregruppe eller netværk f.eks. VDX-brugergruppen.

MedCom står for projektledelse og yder sekretariatsbistand ved møder. Dagsordenen sammensættes af MedCom. Alle kan indsende punkter til dagsordenen, både nationale og lokale tiltag kan præsenteres, deles og drøftes.

Møder

Næste møde afholdes d. 16. december 2020. Der afholdes 2 møder om året – ellers efter behov. Det vil være muligt at deltage på møderne via videokonference.

Fristen for at indmelde repræsentanter til posten som kommunal repræsentant i videoerfagruppen er fredag den 28. august 2020

Udpegning: Kommunale repræsentanter til tværsektoriel videoerfagruppe