Udpegning: Kommunale repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. genoptræningsplaner til psykiatriske patienter

Ellen Klinting, der er fysioterapeut i Esbjerg Kommune og May-Britt Lassen, der er distriktsleder i Aabenraa Kommune er blevet udpeget som kommunale repræsentanter i arbejdsgruppen


Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering inviterer to kommunale repræsentanter til at deltage i arbejdsgruppen vedrørende genoptræningsplaner til psykiatriske patienter.

En central målsætning i den aktuelle Sundhedsaftale er, at der på tværs af regionen, kommunerne og de praktiserende læger arbejdes for bedre overgange i vores sundhedssystem for blandt andet mennesker med psykiske lidelser. Arbejdsgruppen for genoptræningsplaner til psykiatriske patienter skal bidrage til at indfri den målsætning.

Arbejdsgruppen vedrørende genoptræningsplaner til psykiatriske patienter har til formål at belyse behovet for genoptræningsplaner hos psykiatriske patienter, specielt med henblik på patientgrupper med fx angst og depression, der kunne have brug for en genoptræningsplan, men som ikke får en. Derudover har arbejdsgruppen også til formål at komme med forslag til, hvordan kommunerne kan udforme tilbuddene til denne gruppe borgere.

Repræsentanterne:

De kommunale repræsentanter der skal indgå i gruppen, forventes at være sundhedsfaglige ledere eller medarbejdere, der arbejder inden for træning, rehabilitering og/eller psykiatri og har erfaring med området.

Arbejdsgruppen består foruden de kommunale repræsentanter af repræsentanter fra Psykiatrisygehuset og en borgerrepræsentant.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Lisbeth Thule Offer: litm@haderslev.dk

Møder:

Der er planlagt arbejdsgruppemøder i første halvår af 2020. Datoer og tidsrum for møderne kan ses nedenfor:

  • 29. maj, 13:00 – 15:00
  • 24. juni, 10.00 – 12.00
  • ultimo august (mødet er endnu ikke fastlagt)

 

Ved interesse bedes nedenstående formular udfyldes senest den 14. maj 2020.

Udpegning: Kommunale repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. genoptræningsplaner til psykiatriske patienter