Udpegning: Kommunale repræsentanter til arbejdsgruppe for det tværsektorielle samarbejde for borgere med PTSD

Følgende medlemmer er udpeget til arbejdsgruppen:

Kommunal medformand: Liselotte Santarelli, Leder af Social og Handicap Myndighed i Varde Kommune

Kommunal repræsentant: Lene Hansen, Leder – Introduktion og Udviklingscenteret i Vejen Kommune

Kommunal medsekretær: Charlotte Jeppesen, Jobrådgiver i Odense Kommune

Kommunal repræsentant: Susanne Guldbæk Holmblad, Koordinerende sagsbehandler/AMR i Odense Kommune 

Følgegruppen for uddannelse og arbejde har på et møde den 5. marts 2020 besluttet, at nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at gennemføre en indledende afdækning af det tværsektorielle samarbejde omkring borgere med PTSD og efterfølgende revidere ”Samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner”. Samarbejdsaftalen kan findes her: Eksisterende Aftale Traumatiserede Flygtninge Og Krigsveteraner

Kommunerne bedes udpege 4-5 kommunale repræsentanter til arbejdsgruppen med kendskab til målgruppen af borgere med PTSD, herunder særligt veteraner og flygtninge med PTSD.

 

Formandskabet for arbejdsgruppen deles mellem region og kommune og fordrer repræsentation på ledelsesniveau. Der skal derfor blandt de kommunale repræsentanter udpeges en kommunal formand, som også bidrager med en medarbejder til sekretariatsbetjening af arbejdsgruppen.

 

Ideelt set er der kommunal repræsentation fra de kommunale arbejdsmarkedsområder (inden for sygdagpengeområdet) og socialområder, fra kommuner med og uden garnisonsbyer, og med repræsentation fra de fire (P)SOF-områder.

 

De øvrige arbejdsgrupperepræsentanter der udpeges fra region, almen praksis, Forsvarets veterancentre og patientrepræsentanter fremgår af kommissoriet, der kan læses: Kommissiorium Juli 2020

 

Arbejdsgruppen forventes at holde tre møder og skal levere et oplæg til en revideret samarbejdsaftale til forelæggelse for Følgegruppen for uddannelse og arbejde. Derudover udpeges der en mindre skrivearbejdsgruppe, der foretager en administrativ kortlægning og status på området til brug for udviklingsarbejdet i arbejdsgruppen.

 

Der forventes at blive holdt et opstartsmøde i slutningen af september og derefter et møde i henholdsvis november og december af ca. 2 timers varighed. Møderne holdes i Regionshuset i Vejle.

 

Indsamling og koordinering af repræsentanter sker via Fælleskommunalt sundhedssekretariat via nedenstående formular.

Arbejdsgruppemedlemmer bedes udpeget senest den. 4. september 2020.

 

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Jette Dalsgaard Andersen på mail: Jette.Dalsgaard.Andersen@rsyd.dk eller telefon 24988027 

 

Udpegning: Kommunal medsekretær til arbejdsgruppe for det tværsektorielle samarbejde for borgere med PTSD