Udpegning: Kommunale repræsentanter til AK-udvalg i regi af Det Regionale Lægemiddelråd

12/5-21: Anette Ebbesen fra Haderslev Kommune og Carmen Daniela Lauridsen fra Esbjerg Kommune blev udpeget til AK-udvalget.

Det Regionale Lægemiddelråd besluttede d. 2. marts 2021, at der skal udarbejdes retningslinjer for risikosituationslægemidler, herunder antikoagulantia (AK). De anmoder derfor om to kommunale repræsentanter til at indgå i et “AK-udvalg”. I første omgang drejer opgaven sig om at udvikle en retningslinje for (risikosituations)lægemidlerne Marevan og Marcoumar (Vitamin K-antagonister). Retningslinjen skal beskrive “den tekniske” håndtering både ambulant, ved indlæggelse/udskrivelse og overdragelse ved sektorovergange. Aktuelt håndteres dette forskelligt på regionens sygehuse og i kommunerne (f.eks. forskelle i ordinationsskabeloner og frasetekst). 
Der anmodes om kommunale repræsentanter til AK-udvalget med stærke kompetencer indenfor AK-området. Endvidere gerne kendskab til håndtering i kommunale IT-systemer.

Organisering og møder
Formand for AK-udvalget findes blandt udpegede medlemmer og sekretariatsfunktion varetages af regionens lægemiddelteam.
Det forventes, at der afholdes 3 møder af 2-3 timers varighed til at konkretisere og kvalificere omfang og indhold af retningslinjen. Derudover forventes det, at en mindre gruppe i AK-udvalget bidrager med at formulere selve retningslinjen. Til dette arbejde forventes yderligere 2-3 møder (virtuelt).
Det første møde i arbejdsgruppen finder sted i Kolding eller Vejle fredag d. 4. juni kl. 09:30-12:30.

 

Frist for indmelding af repræsentanter er den 12. maj 2021 kl. 12:00 via nedenstående formular. 

Ved spørgsmål til AK-udvalget kan lægemiddelkonsulent Wiebke Boman Hansen for Det Regionale Lægemiddelråd kontaktes på mail: wbh@rsyd.dk. 
Ved spørgsmål til efterspurgte kommunale kompetencer, kan Mia Hansen Mandau fra Fælleskommunal Sundhedssekretariat kontaktes på tlf. 2465 6206.

Kommunale repræsentanter til AK-udvalg i regi af Det Regionale Lægemiddelråd