Udpegning: Kommunale medlemmer til arbejdsgruppen for implementering af MedCom11-meddelelser

Udpeget til arbejdsgruppen for implementering af MedCom11-meddelser er:

 • Mette Wolff, Kolding Kommune, Social og sundhedsassistent og psykoterapeut
 • Dagny Tøstesen, Billund Kommune, IT – koordinator
 • Anne Marie Bruhn Lyder, Nordfyns Kommune, Sygeplejerske
 • Anna Djurhuus, Sønderborg Kommune, IT-supporter
 • Aabenraa Kommune
  • Bit Sloth Petersen, systemadministrator, repræsentant i 2020.
  • Susanne Skade, teamleder i Team Borgerindgang i Visitation & Rehabilitering, repræsentant i 2021 og frem

Til implementering af standarderne ”Advis om sygehusophold” og ”Udvidet KM” i Syddanmark er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe for implementering af MedCom11-meddelelser under Følgegruppen for behandling og pleje. Til denne arbejdsgruppe, skal der udpeges et kommunalt medlem for hvert af de fire somatisk samordningsforum og ét for et af de psykiatriske samordningsfora.

Gruppens formål

Gruppens formål er at sikre implementering af ”Advis om sygehusophold” og ”Udvidet KM” i Syddanmark, herunder at sikre et godt samarbejde mellem sygehuse og kommuner, i forhold til mulighederne i Udvidet KM. Det er i den forbindelse vigtigt at få afdækket hvilke behov, der eksisterer i forhold til at vedhæfte bilag til korrespondancemeddelelser, som kan være med til at understøtte det tværsektorielle patientforløb, at opsætte klare retningslinjer herfor, samt at skabe grundlaget for at udarbejde informationsmateriale omkring den nye udvidede korrespondance, således at en hensigtsmæssig implementering sikres for alle parter.

Gruppens opgaver

For at sikre en hensigtsmæssig implementering af de to standarder i Syddanmark vil gruppens opgaver omfatte:

 • at afklare og aftale tidsplan for implementering
 • at afdække hvilke behov, der ses i forhold til vedhæftninger af bilag til korrespondancemeddelelser
 • at kortlægge eventuelle problemstillinger i forhold til vedhæftninger af bilag til korrespondancemeddelelser
 • at opsætte retningslinjer for brugen af vedhæftninger af bilag i Udvidet KM, i henhold til at understøtte tværsektorielle patientforløb
 • at skabe grundlaget for udarbejdelse af informationsmateriale, således en hensigtsmæssig implementering sikres for alle parter

Repræsentanternes kompetencer

Det skal sikres, at de kommunale medlemmer samlet set har nedenstående kompetencer

 • skal arbejde på det operationelle niveau i forhold til anvendelse af MedCom-standarderne
 • skal have indgående viden om EOJ-systemer, SAM:BO og om håndtering af tværsektorielle meddelelser i kommunernes forvaltningsområder (Sundheds- og socialområdet)
 • skal repræsentere hvert SOF-område
 • skal have mulighed for at bidrage med viden fra såvel sundhedsområdet som socialområdet

Repræsentanterne fra de respektive samordningsfora skal sikre kommunikation, statusindhentning etc., i forhold til de kommuner de repræsenterer i det pågældende samordningsforum.

Arbejdsgruppen må påregne at kunne blive involveret i udvikling og implementering af andre relevante standarder i MedCom-regi i perioden frem til december 2023.

Mødekadence

2 – 4 gange årligt i perioden 1. september 2020 – 31. december 2023.

Du kan læse kommissoriet for arbejdsgruppen her: Kommissorium Arbgr Impl MedCom11medd

Hvis din kommune ønsker at melde ind med en eller flere repræsentanter, fyld venligst nedenstående formular senest tirsdag den 29. september 2020.

Udpegning: Arbejdsgruppe for implementering af MedCom11-meddelelser