Kommunal repræsentant til Fødeplansudvalget med kendskab til myndighedsdelen på det sociale område

Louise Guldberg Vindeløv, faglig konsulent i Fredericia kommune er udpeget. 


Sundhedsstyrelsen har udsendt nye anbefalinger for svangreomsorgen. Der skal bl.a. på den baggrund udarbejdes en ny Fødeplan. Region Syddanmark har derfor nedsat et Fødeplansudvalg, med repræsentanter fra sygehusene, almen praksis, brugerrepræsentant og kommunale sundhedsplejersker. 

Da Regionen ønsker at invitere kommunerne endnu mere ind i arbejdet, efterspørges der nu en kommunalrepræsentant til at indgå i udvalget. Dette bl.a. fordi ar der i de nye anbefalinger er stor fokus på samarbejdet mellem Regionen og kommunerne. 

Fødeplansudvalget ønsker at der udpeges en kommunal repræsentant med kendskab til myndighedsdelen på det sociale område. Der er derfor behov for, at der udpeges én kommunal repræsentant, som har viden og erfaring med myndighedsdelen på det sociale område i kommunerne.

Fødeplansudvalget afholder møde 4-5 gange årligt, og møderne finder som udgangspunkt sted i Kolding.

Ved interesse bedes nedenstående formular udfyldes senest den 13. marts 2020.

 

Om Fødeplanen

Fødeplanen beskriver tilbuddene til kvinden, barnet og familien i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

Der lægges vægt på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejdet med og om familien og på koordinering af tilbuddene.

Samtidig er fødeplanen også et opslagsværk primært rettet mod de fagprofessionelle der varetager opgaverne i forhold til svangreomsorgen.

Læs mere om Fødeplanen her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm280384

Læs mere om Fødeplansudvalget ses her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm347074

 

Udpegning: Kommunal repræsentant til Fødeplansudvalget