Udpegning: Kommunal repræsentant til den regionale styregruppe for CPOP

Opdatering den 12. januar 2022:

Der mangler fortsat en repræsentant til den regionale styregruppe for CPOP. Fristen forlænges til den 31. januar 2022.

___________________________________________________________________________

CPOP er et tværsektorielt opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese (alder 0 til 15 år), forankret i en samarbejdsaftale under sundhedsaftalesamarbejdet.  CPOP er godkendt som national klinisk kvalitetsdatabase af Sundhedsdatastyrelsen og støttes af Regionernes Kliniske Kvalitets Program (RKKP).

Den regionale styregruppe sikrer og følger kvaliteten af den sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn og unge med CP i både regionalt og kommunalt regi, og bruger aktivt resultater fra den nationale kliniske kvalitetsdatabase. Det overordnede formål med CPOP er at overvåge og følge kvaliteten af den sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignende tilstande. Samarbejdsaftalen kan læses her: CPOP Samarbejdsaftale

Repræsentanten skal repræsentere alle kommunerne i Syddanmark og bedes, så vidt det er muligt,  at:

  1. Være leder
  2. Arbejde med børnefysio- og ergoterapiområdet og/eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Den regionale styregruppe mødes 4 gange årligt. Heraf er to møder virtuelle og de to andre er fysiske på Kolding Sygehus.

Se mere om CPOP på www.cpop.dk.

Fristen for at indmelde en repræsentant er den 15. december og gøres via. nedenstående formular.

Ved spørgsmål kan Tina Udemark Pasgaard, Regional Koordinator for CPOP i Syddanmark kontaktes på tina.udemark.pasgaard@rsyd.dk. 

Bekræft samtykke