Udpegning: Kommunal repræsentant til den nationale styregruppe for CPOP

18.03.21: Malene Fabricius fra Odense kommune, fortsætter som repræsentant for Syddanmark. 

 

Der skal udpeges en kommunal repræsentant til den nationale styregruppe for CPOP. Læs mere nedenfor, hvis du – eller en i din kommune – kunne tænke dig at melde dig som kommunal repræsentant i styregruppen.

 

Hvad er den nationale styregruppe for CPOP?

CPOP er et opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese (CP), forankret i samarbejdsaftaler under Sundhedsaftalerne i alle regioner. Den nationale styregruppe sikrer og følger kvaliteten af den sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn og unge med CP i både regionalt og kommunalt regi, og bruger aktivt resultater fra den nationale kliniske kvalitetsdatabase.

 

Den nationale styregruppe består nu af repræsentanter for hver af de fem regioner samt en kommunal repræsentant.

 

Hvem kan melde sig som kommunal repræsentant?

Der søges en kommunal repræsentant for hver af de fem regioner og gerne en suppleant.

Repræsentanten skal repræsentere alle kommuner i den givne region og bedes, så vidt det er muligt,  at:

  1. Være leder
  2. Arbejde med børnefysio- og ergoterapiområdet eller/og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 

Fristen for at indmelde en kommunal repræsentant er mandag d. 12. marts 2021.

 

Se mere om CPOP på www.cpop.dk.

 

Du kan her se en liste over de kommunale kontaktpersoner for CPOP, hvis der ønskes at finde repræsentant blandt disse: Reg. Syd Oversigt Kommunale CPOP Koordinatorer

 

CPOP er den eneste tværsektorielle nationale kliniske kvalitetsdatabase i Danmark, hvorfor vi mener, at der er vigtigt at sammensætning af repræsentanter i den nationale styregruppe også afspejler dette. Har I spørgsmål til opgaverne i den nationale styregruppe, er I meget velkommen til at kontakte den kommunale repræsentant i styregruppen Malene Fabricius mafa@odense.dk. Har I spørgsmål ift. udvælgelsen er I velkommen til at kontakte de regionale koordinatorer i Region Syddanmark Helle S Poulsen Helle.S.Poulsen@rsyd.dk eller Tina Udemark Pasgaard Tina.Udemark.Pasgaard@rsyd.dk

Udpegning: Kommunal repræsentant til den nationale styregruppe for CPOP