Udpegning: Kommunal repræsentant til arbejdsgruppe – rehabilitering og palliation for borgere med kræft

Følgegruppen for uddannelse og arbejde har besluttet at nedsætte en miniarbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har til opgave at genbesøge den nuværende tværsektorielle implementeringsplan af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation af borgere med kræft. Herunder skal arbejdsgruppen også sikre, at implementeringsarbejdet tilføres et styrket arbejdsmarkedsperspektiv. Kommissorium for arbejdsgruppen er vedlagt mailen.

 

Vi har i den forbindelse brug for én kommunal repræsentant, der har kompetencer og viden inden for den kommunale genoptræning og rehabilitering for borgere med en kræftdiagnose eller borgere efter et kræftforløb.

 

Arbejdsgruppen forventes at holde 2-3 møder af et par timers varighed. Derudover skal der påregnes forberedelsestid før og efter møderne og mailkorrespondancer løbende.

 

Det første møde afholdes den 19. januar kl. 14.00-16.00, Kokholm 3 i Kolding.

 

Læs kommissorium for arbejdsgruppen her: Kommissorium Rehablitering Og Palliation

 

Frist for tilbagemelding er den 15. december 2022. Tilbagemelding sker via nedenstående formular.

Kommunal repræsentant til arbejdsgruppe - rehabilitering og palliation for borgere med kræft

Bekræft samtykke