Udpegning: Kommunal medsekretær til arbejdsgruppe for det tværsektorielle samarbejde for borgere med PTSD

Den 7/4-21: Belinda Vera Heuckendorff Hansen fra Kolding Kommune blev udpeget til kommunal medsekretær. 

 

Følgegruppen for uddannelse og arbejde har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at gennemføre en afdækning af det tværsektorielle samarbejde omkring borgere med PTSD og efterfølgende revidere ”Samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner”. Samarbejdsaftalen kan findes her: Eksisterende Aftale Traumatiserede Flygtninge Og Krigsveteraner. 

Arbejdsgrupperepræsentanter er udpeget fra både Region, kommuner, almen praksis, Forsvarets veterancentre og patientrepræsentanter. Kommisoriet kan læses her: Kommissiorium Juli 2020

Arbejdet er påbegyndt, men arbejdsgruppen mangler en kommunal medsekretær der kan bistå arbejdet. Der kan forventes ca. 3-4 arbejdsgruppemøder i april og maj 2021. Derudover er der sekretariatsarbejdsmøder og evt. nogle arbejdsdage i efteråret efter en eventuel høringsperiode af nye samarbejdsaftaler. Indtil videre er der planlagt arbejdsgruppemøder d. 8. april kl. 12.30-15.30 (virtuelt) og 25. maj, kl. 12-15 (fysisk møde i Regionshuset Vejle, hvis muligt). 

Der søges en medsekretær med kendskab til målgruppen af borgere med PTSD, herunder særligt veteraner og flygtninge med PTSD.

Frist for indmelding af kommunal medsekretær via nedenstående formular er onsdag den 31. marts 2021 kl. 10:00.

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Jette Dalsgaard Andersen på mail: Jette.Dalsgaard.Andersen@rsyd.dk eller telefon: 24 98 80 27.

Udpegning: Kommunal medsekretær til arbejdsgruppe for det tværsektorielle samarbejde for borgere med PTSD