Udpegning: Kommunal direktør til styregruppen for SydKIP

Ingen direktører har budt, så det er besluttet at Marit Nielsen-Man sidder i gruppen.


Region Syddanmark etablerer fra 2020 enheden SydKIP, der skal styrke støtten og assistancen til kvalitetsudvikling, efteruddannelse og samordning på praksisområdet. Her samles kræfterne i en stærkere og mere koordineret indsats for en samlet og målrettet understøttelse af det nære og primære sundhedsvæsen.

Der vil for SydKIP blive nedsat en Styregruppe som det formelle forum, der skal drøfte og lægge de strategiske linjer for SydKIPs drift. Styregruppen består af:

  • En koncerndirektør (formand): Kurt Espersen
  • Tre medlemmer udpeget af PLO: Birgitte Ries Møller (næstformand), Michael Haslund, Peter Barkholt
  • To medlemmer udpeget af direktionen på baggrund af indstilling fra øvrige samarbejdsudvalg: Ove
  • Thomsen (fysioterapeuterne), Jannie Beier (praktiserende speciallæger)
  • En lægefaglig sygehusdirektør: Anders Meinert Pedersen
  • En kommunal repræsentant: vakant
  • To regionale afdelingschefer: Frank Ingemann Jensen, Mads Haugaard

Der skal nu udpeges en kommunal repræsentant til Styregruppen for SydKIP.

Målet med styregruppen er at sikre, at SydKIPs arbejde med udvikling af praksissektoren understøtter udmøntning af sundhedsaftalen, de regionale politikker, strategier og visioner. Set fra et kommunalt perspektiv er det relevant at sikre den rette repræsentation ind i styregruppen, fordi samarbejdet med praksissektoren, især almen praksis, har stigende betydning i det tværsektorielle samarbejde, efterhånden som flere og flere opgaver flytter væk fra sygehusene over til kommuner og praktiserende læger. Derfor er det vigtigt, at SydKIP organiseres med en direkte tilknytning til højt ledelsesmæssigt strategisk niveau.

Der lægges derfor op til, at den kommunale repræsentant skal have interesse for og erfaring med samarbejdet med praksisområdet, og at repræsentanten så vidt muligt skal findes på direktørniveau.

Det forventes, at styregruppen mødes fire gange årligt.

Indmeldelsen af kommunale repræsentanter skal ske via nedenstående formular.

Fristen for indmeldingen er den 13. december 2019.

 

Udpegning: kommunal direktør til styregruppen i SydKIP