Arbejdsgruppe for patienter med gentagne indlæggelser

Opdateret den 10. maj 2019: Kirsten Dyrholm, Vejen Kommune, og Jette Mark Sørensen, Odense Kommune, er udpeget til arbejdsgruppen. 

———————-

I regi af Koncernledelsesforum i Region Syddanmark er det blevet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udvikle pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser. Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser er tænkt som en proaktiv indsats henvendt til patienter med hyppige indlæggelser med henblik på, at der tages særligt hånd om de behov, som findes i målgruppen. Konceptet beskrives som et regionalt koncept.

Arbejdet planlægges samtænkt med arbejdet under Sundhedsaftalen 2019-2023. 

Region Syddanmark efterspørger en kommunal repræsentant på lederniveau, som ønsker at indgå i arbejdsgruppen. 

Indmeldte repræsentanter bedes om muligt forhåndsreservere følgende datoer i kalenderen med det samme:

21. maj (kick-off)

25. juni

28. august 

2. oktober

Se nærmere i kommissoriet.

Nedenstående formular bedes udfyldt senest den 29. april 2019.

Udpegning til arbejdsgruppe for patienter med gentagne indlæggelser