Udpegning af syddanske kommunale kandidater til Det Nationale Ledelsesprogram

De 22 syddanske kommuner har fået 2 pladser i Det Nationale Ledelsesprogram

Formandskabet har efter indsendelse af kandidatforslag udpeget følgende 2 personer:

  • Jette Mark Sørensen, Sundhedsfaglig Chef, Odense Kommune
  • Michael Skriver Hansen, Sundhedschef, Sønderborg Kommune

Det Nationale Ledelsesprogram er en del af Nationale Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet 2015-2018, som Regeringen, Danske Regioner og Kl aftalte i forbindelse med aftalerne for regionernes og kommunerne økonomi for 2016.