Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. revidering af samarbejdsaftaler vedr. rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Udpeget til arbejdsgruppen:

Vivi Altenburg, Leder af Center for Træning & Rehabilitering, varde Kommune(medformand)

Inga Vibeke Hedegaard, Centerleder, Aabenraa Kommune

Malene Hyldgård, Projektleder, Esbjerg kommune

Camille Larsson, Leder af genoptræning og tværfaglig neurorehabilitering, Svendborg Kommune

Hanne Lykke Kaagaard, afdelingsleder i Sundhed og Træning, Kolding Kommune

Sekretariat:

Anna Marie Bie Lundgaard, Specialkonsulent, Aabenraa kommune

_________________________________________________________________

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal vurdere behovet for en revidering og opdatering af de eksisterende samarbejdsaftaler vedr. rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade.

Formålet med arbejdsgruppen er at gennemgå, og ved behov opdatere de eksisterende lokale samarbejdsaftaler for rehabilitering til mennesker med erhvervet hjerneskade, så de opfylder de nyeste anbefalinger og er tilpasset nuværende praksis og arbejdsgange på området.

Der skal til denne arbejdsgruppe udpeges 4 kommunale sundhedsfaglige repræsentanter – én fra hvert SOF område, der til dagligt arbejder med rehabilitering til mennesker med erhvervet hjerneskade og en kommunale sekretær/konsulent.

Kommissoriet for arbejdsgruppen kan læses her: Kommissorium For Arbejdsgruppe Vedr. Revidering Af Samarbejdsaftaler Omkring Rehabilitering Til Mennesker Med Erhvervet Hjerneskade

 

Organisation og arbejdsgruppens sammensætning
Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra kommuner og sygehusenheder i Region Syddanmark, der til dagligt arbejder med rehabilitering til mennesker med erhvervet hjerneskade. Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:

  • Delt formandskab med hhv. én kommunal og én regional formand, som ligeledes er medlem
    af Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.
  • 4 kommunale sundhedsfaglige repræsentanter – én fra hvert SOF område
  • 4 regionale sundhedsfaglige repræsentanter – én fra hvert SOF område.
  • Gruppen konstituerer sig med to sekretærer (hhv. en regional og en kommunal). Sekretærerne har
    ansvaret for at indkalde til møder, sende dagsorden/referat ud og være medproducerende på
    arbejdsgruppens produkt.

I bedes indmelde repræsentant(er) via nedenstående formular og frist for indmelding er torsdag den 19. august 2021.

Ved spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte Louise Overgaard Nielsen fra Fælleskommunalt Sundhedssekretariat (lhon@haderslev.dk / tlf.:20549912)

Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe vedr. revidering af samarbejdsaftaler vedr. rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Bekræft samtykke