Udpegning af repræsentant til MedComs KKR-digitaliseringsnetværk

 

Louise Kvisgaard Brandt, leder af Digitalisering og Nexus i Senior, Sundhed og Fritidsforvaltningen, Kolding Kommune, er udpeget til at sidde i netværket som repræsentant for de syddanske kommuner.

 

MedCom og KL har et KKR-digitaliseringsnetværk bestående af kommunale repræsentanter fra både sundheds- og omsorgsområdet. KKR-digitaliseringsnetværket er et netværk mellem KL, MedCom og kommunerne, hvor aktuelle og kommende digitaliseringstiltag på sundheds- og socialområdet præsenteres og drøftes. Formålet med netværket er at give information om nye tiltag og få sparring.

 

Netværket er sammensat af 2-3 repræsentanter fra hver region, hvoraf den ene repræsentant dækker socialområdet. Der holdes møde 3-4 gange årligt, og møderne foregår hos KL i København.

 

Netværket består af repræsentanter med viden og erfaring med den daglige drift/brug af it-system, hvor der implementeres digitale projekter initieret af KL eller nationale aftaler. Desuden skal medlemmerne have kontakt og samarbejde med de grupper, som indgår sundhedsaftaler.

 

Der mangler nu en repræsentant fra Region Syddanmark inden for sundhedsområdet. 

 

Næste møde i netværket er d. 13. juni fra 10-15 i KL-huset i København.

 

Fristen for at indmelde en repræsentant er den 3. juni og gøres via. nedenstående formular.

Udpegning af repræsentant til MedComs KKR-digitaliseringsnetværk

Bekræft samtykke

 

Eksisterende medlemmer af gruppen kan ses på MedComs hjemmeside – https://www.medcom.dk/opslag/navne-og-adresser?gruppe=KKR-digitaliseringsnetv%C3%A6rk.

Møderække med mødemateriale i form af dagsordener, bilag, præsentationer og referater kan ligeledes ses på MedComs hjemmeside – https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/kkr-digitaliseringsnetvaerk.