Udpegning af kommunale repræsentanter til regionalarbejdsgruppe i regi af Fødeplanen

Den 18.3.21: Udpeget er Katrine Elise Sort Riis fra Tønder Kommune og Ditte Melsen fra Vejen Kommune.

 

Region Syddanmark vil gerne invitere 2 kommunale repræsentanter med ind i en kommende regional arbejdsgruppe under Fødeplanen i RSD. Det drejer sig om udpegning af 1-2 kommunale repræsentanter til gruppen.

 

Baggrunden er, at der den 25. januar var en temadrøftelse i regionsrådet om den nye fødeplan. Regionsrådsformanden tilkendegav en politisk interesse for, at Region Syddanmark indgår et regionsdækkende partnerskab med Mødrehjælpen. Efterfølgende har der været en dialog mellem regionsrådsformanden, direktør for mødrehjælpen samt formand for Fødeplansudvalget. Der var på mødet en fælles opbakning til, at Region Syddanmark og Mødrehjælpen indgår i et regionsdækkende partnerskab. Der er i første omgang et ønske om, at der etableres et samarbejde i forhold til den første jordemoderkonsultation med særligt fokus på at opspore og hjælpe de sårbare gravide. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fødeområdet og mødrehjælpen. Arbejdsgruppen skal drøfte en model for et regionsdækkende partnerskab, som kan indgå i Region Syddanmarks nye fødeplan.

Regionen ønsker den kommunale deltagelse ift. at de mulige snitflader der kan være i opgaven og dels ønsket om forsat at styrke det gode samarbejde indenfor svangreområdet.

 

Indmeldelsen sker via nedenstående formular og senest fredag den 12. marts 2021.

 

Ved spørgsmål tag da kontakt til Louise fra sekretariatet (lhon@haderslev.dk).

 

Udpegning af kommunale repræsentanter til regionalarbejdsgruppe i regi af Fødeplanen