Udpegning af kommunale repræsentanter til klinisk koordinationsgruppe inden for rehabilitering

Opdateret den 22. jan 21:

De udpege er

  • Heidi Thomsen fra Tønder kommune
  • Thea Rovsing Mansfield fra Nordfyns Kommune

KL har bedt os udpege 2 syddanske repræsentanter til at indgå i arbejdet med at udarbejde et nationalt PRO-skema på rehabiliteringsområdet (Patientrapporterede oplysninger).

 

Formål:

Formålet med arbejdet i koordinationsgruppen er at udvikle et standardiseret sæt af spørgsmål inden for
rehabilitering. Koordinationsgruppen skal først og fremmest sikre, at de spørgsmål, der fastlægges, opleves som værende meningsfulde for borger og sundhedsprofessionel i kontakten med sundhedsprofessionelle. Erfaringerne fra to kommunale projekter om tidlig opsporing vil blive inddraget i arbejdet.

 

Kvalifikationer:

Relevante deltagere til den kliniske koordinationsgruppe kan være terapeuter, som har den koordinerende funktion og står for at formulere målsætningerne med borgeren, da det typisk også vil være dem, der skal følge op på disse PRO-data.

Der deltager ligeledes repræsentanter fra de andre KKR-geografier. 

 

Baggrund:

Det er KL’s Kvalitetsgruppe/KL’s repræsentanter, som i Den Nationale Styregruppe for PRO har foreslået, at der udarbejdes et PRO skema inden for dette område, som bl.a. vil bygge videre på de erfaringer, der er gjort fra arbejdet med PRO skema ift. tidlig opsporing. Og også med den intention at udarbejde mere generiske skemaer, end de hidtidige meget diagnosefokuserede. Aalborg Kommune er formand for den kliniske koordinationsgruppe.

Forventningen er, at it-understøttelsen til PRO-skemaer (som nogle af de store kommuner har igangsat et udviklingsarbejde om med tilslutning fra de andre kommuner) vil være klart, når PRO-skemaerne skal afprøves.

Målgruppen for udviklingen af et PRO skema afgrænses i første omgang til borgere med pludselig opstået fald i funktionsevne med potentiale for rehabilitering, hvor borgeren vurderes i forhold til et §83a rehabiliteringsforløb. Der kan være tale om behov for rehabilitering efter pludselig opstået fald i funktionsevne, som følge af fx blodprop, fald, ulykke, forværring i kroniske sygdomsforløb og psykiske belastninger.

 

Workshops:

Arbejdet i de kliniske koordinationsgrupper foregår på 3 workshops med følgende datoer:

  • Den 9. juni
  • Den 8. september
  • Den 10. november 2021.

Alle workshops afholdes fra kl. 9.30-15.30 i Odense.

 

Læs mere her:

 

Fristen for at indmelde deltagere er den 18. december 2020 via nedenstående formular. Hvis der er flere end 2 indmeldinger vil sekretariatet kigge på de indmeldtes kvalifikationer og evt. trække lod ved behov. De indmeldte vil efterfølgende blive kontaktet af sekretariatet, med en tilbagemelding på om man er udpeget eller ikke.   

 

Udpegning af repræsentanter til klinisk koordinationsgruppe inden for rehabilitering