Udpegning af kommunale kontaktpersoner til forundersøgelsen ’Sund Vægtudvikling’

Udpegning af kommunale kontaktpersoner til forundersøgelsen ’Sund Vægtudvikling’

Den 21. november 2019 godkendte Sundhedsstrategisk Forum processen for forundersøgelsen ”Sund Vægtudvikling”, som Steno Diabetes Center Odense (SDCO) og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) samarbejder om, og som 20 af de 22 Syddanske kommuner har givet tilsagn til at medvirke i.

SDCO og SIF beder nu de medvirkende syddanske kommuner om at udpege kontaktpersoner, som kan hjælpe med at rekruttere skolechefer og skoleledere til at besvare et spørgeskema i forbindelse med forundersøgelsens kvantitative del.

Spørgeskemaet har til formål at kortlægge implementeringskapacitet og – parathed til at igangsætte skolebaserede indsatser målrettet søvn, fysisk aktivitet og kost. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i marts 2020.

 

Om kontaktpersonen

Der er brug for én kontaktperson fra hver kommune, som skal hjælpe med at rekruttere skolechef(er) og skoleledere til at besvare spørgeskemaundersøgelsen. Kontaktpersonen kan eksempelvis være konsulent, koordinator eller sekretær på sundheds- eller skoleområdet.

Oplysninger på kontaktpersoner indsendes vi nedenstående formular, senest den 20. december 2019.

Kontaktpersonerne vil efterfølgende blive kontaktet af projektlederen Julie Dyrgaard.

 

Om forundersøgelsen

Forundersøgelsens overordnede formål er at gennemføre en systematisk, forskningsbaseret kortlægning af kommunernes muligheder og barrierer for at implementere skolebaserede indsatser målrettet sund vægtudvikling blandt skolebørn.

Kortlægningen vil udmunde i en række anbefalinger for, hvordan man bedst organiserer og tilrettelægger fremtidige kommunale indsatser om overvægt, så de er gennemførlige og kan indgå som en naturlig og fortløbende del af den kommunale praksis.

Kortlægningen bygger på data fra en kvantitativ delundersøgelse (spørgeskema), en kvalitativ delundersøgelse (interviews) og workshops samt på tilgængelig evidens.

Tidsrammen for forundersøgelsen er 1. oktober 2019 til 31. december 2020.

Læs mere om baggrunden for forundersøgelsen her: http://www.ouh.dk/wm518128

Spørgsmål til forundersøgelsen kan rettes til projektleder Julie Dyrgaard (julie.dyrgaard@rsyd.dk)

 

Udpegning af kommunale kontaktpersoner til forundersøgelsen ’Sund Vægtudvikling’

De to kommuner som ikke har givet tilsagn til at medvirke, er fortsat meget velkomne til at deltage i forundersøgelsen og til at melde en kontaktperson ind.