Udpegning af kommunale deltagere til udvikling af PRO spørgeskema indenfor palliation

Udpeget er:

Mejse Holstein fra Svendborg Kommune.


Den nationale styregruppe for PRO har besluttet, at der skal udarbejdes et nationalt PRO spørgeskema indenfor palliation, til at understøtte borgerinddragelsen og dialogen med borgerne.

Til dette arbejde, skal der udpeges 2 sundhedsfaglige repræsentanter fra de syddanske kommuner, som til dagligt er involveret i arbejdet med palliation, til at indgå i en klinisk koordinationsgruppe. Det kan fx være en sygeplejerske, som har med palliation at gøre, men det kan også være andre faggrupper. Der vil i gruppen både indgå kommunale og regionale repræsentanter fra hele landet. 

Koordinationsgruppens opgave er at udarbejde et standardiseret spørgeskema, til tværsektoriel anvendelse på det pallitative område. Kommissoriet for koordinationsgruppen kan læses her.

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe vil foregå på 5-6 workshops i 2020 og 2021. Datoerne for workshops er d. 9. juni, d. 25. august, d. 6. oktober, d. 16. november 2020, d. 12. januar og d. 2. marts 2021. Der afsættes 6 datoer, men det tilstræbes at nå arbejdet på 5 workshops. Alle workshops ligger fra 9.30-15.30 og afholdes i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Tidsforbrug til forberedelse er ca. 24 timer.

Se beskrivelsen af processen for arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe her.

Se invitationen til at deltage i gruppen her.

Baggrunden for det nationale arbejde kan læses her

Ved yderligere spørgsmål kontakt sekretariatet via mail: lhon@haderslev.dk 

 

Frist for indmelding til at indgå i arbejdsgruppen, via nedenstående formular, er den 19. februar.

Udpegning af kommunale deltagere til udvikling af PRO spørgeskema indenfor palliation