Udpegning af kommunal repræsentation i arbejdsgruppe for udekørende teams

Baggrund

Hos Tværsektorielt Forskningscenter i Region Syddanmark er der på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet en arbejdsgruppe, der skal relatere sig til et forskningsprojekt omhandlende udekørende teams indenfor ambulanceberedskab, akutbiler og akut hospitalsbehandling på plejehjem. Forskningscenteret vil udvikle, evaluere og tilvejebringe forskning, og implementere nye ideer, metoder, samarbejdsformer, som kan være med til at løse udfordringer i sundhedsvæsenet i dag. På nuværende tidspunkt er der repræsentanter fra præhospitalet og sygehusene i arbejdsgruppen.

Forskningsprojektet er ikke konkretiseret endnu, og fremtidig kommunal repræsentant vil have stor mulighed for at få indflydelse på det konkrete forskningsprojekt, hvis dette ønskes. Et af fokusområderne i det kommende projekt vil være en sundhedsøkonomisk evaluering omkring ressourceforbruget og omkostningerne heraf. Dette undersøges med fokus på, om omkostningerne blot rykkes fra én sektor til en anden. Arbejdet i gruppen vil bl.a. bestå af at definere projektet, lave fondsansøgning og realisere projektet.

Udpegning

Der skal udpeges 1 kommunal repræsentant som skal bistå arbejdsgruppen. Der er mulighed for 2 kommunale repræsentanter, hvis flere kommuner viser interesse. Deltagere i arbejdsgruppen forventes at mødes 1 gang om måneden virtuelt med en varighed på ca. 45 min. Repræsentanten må gerne være på afdelingschef-niveau, og have kendskab til samarbejdet mellem kommunerne, præhospitalet og sygehusene samt et kendskab til akutteams. Der er mulighed for både at deltage i projektet som samarbejdspartner, hvor man kan bidrage med viden, men også som projektgruppemedlem, hvor der er mere fokus på realiseringen af projektet.

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan sendes til Maria Klitgaard Christensen fra Tværsektorielt Forskningscenter på mkc@rsyd.dk eller Lærke K. Porsborg Jensen fra Fælleskommunalt Sundhedssekretariat på laerke.k.porsborgjensen@middelfart.dk.

 

Frist for tilbagemelding er 31. august 2023. Tilbagemelding sker via nedenstående formular

 

Bekræft samtykke