Udpegning af kommunal repræsentant til arbejdsgruppe vedrørende overvægt

Udpeget er: Edel Hansen fra Haderslev Kommune.


Baggrund

Det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark søger en kommunal repræsentant der kan bistå en arbejdsgruppe med at afholde en temadag/konference omkring børn, unge og gravide med overvægt. Temadagen er i relation til den nye samarbejdsaftale omkring børn, unge og gravide med overvægt (Samarbejdsaftale Børn Unge Gravide M. Overvægt Juni2023). Repræsentanten skal bistå arbejdsgruppen med at påpege hvilke emner og problemstillinger, der kan være relevante for kommunerne at drøfte på temadagen. Der er især fokus på at problemstillingerne skal være med et praksisnært udgangspunkt. Eksempler på problemstillinger kunne eksempelvis være:

  • Erfaringer med tilbud, forløb og indsatser i forbindelse med børn, unge og gravide med overvægt
  • Erfaringer med tovholderrollen, og at skabe et sammenhængende forløb for den pågældende samt familien
  • Erfaringer med metoder eller redskaber relateret til målgruppen

Udpegning

Der skal udpeges 1 kommunal repræsentant til denne arbejdsgruppe. En oplagt repræsentant kunne være en leder af sundhedsplejen, en leder af sundhed og forebyggelse eller anden person med relationer, der er tæt knyttet til praksis.

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan sendes til Lars Kunz Schubert fra Tværsektorielt Samarbejde på lars.kunz.schubert@rsyd.dk eller Lærke K. Porsborg Jensen fra Fælleskommunalt Sundhedssekretariat på laerke.k.porsborgjensen@middelfart.dk.

Frist for tilbagemelding er fredag d. 11. august 2023. Tilbagemelding sker via nedenstående formular

Udpegning til arbejdsgruppe om overvægt

Bekræft samtykke