Udpegning af kommunal konsulent til understøttelse af arbejdsgruppe vedr. revision af Tværsektoriel samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet

I december 2023 blev det besluttede Strategisk Sundhedsstyregruppe for at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til formål at revidere Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark.

Formålet med at igangsætte dette arbejde er at bidrage til at indfri visionen vedr. børn og unges trivsel i Sundhedsaftalen 2024-2027. Arbejdet indgår som en del af sundhedsaftalens implementeringsplan for 2024-2025, hvor det er besluttet, at den tværsektorielle samarbejdsaftale skal genbesøges og revideres, så den stemmer overens med udviklingen på området og den gældende lovgivning. Samtidig er det væsentligt, at der i revisionen ses på, om nogle elementer i den eksisterende samarbejdsaftale kan udbredes/skaleres efter afprøvning i den allerede afviklede
implementeringsperiode (2018-2023).

Læs mere om arbejdsgruppe i følgende kommissorium.

Der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med henholdsvis en kommunal og en regional formand på chefniveau. Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter fra kommuner, sygehuse (somatik såvel som psykiatri) samt almen praksis. Arbejdsgruppen skal derudover understøttes af én kommunal konsulent, som denne udpegning har til formål at finde. 

Indmeldinger via nedenstående formular med frist onsdag d. 15 maj 2024 kl. 12.00.

Bekræft samtykke