Udpegning af deltager til KL’s nyetablerede PRO gruppe på sundhedsområdet

Opdtatering den 17. marts 2023: 

Birthe Pors fra Vejle Kommune er udpeget til gruppen.


Det er blevet besluttet at etablere en KL arbejdsgruppe for patientrapporterede oplysninger (PRO), som en undergruppe til KL’s Kvalitetsgruppe på sundhedsområdet. Udkast til kommissorium er vedhæftet.

Første møde – som afholdes virtuelt – er planlagt til den 17. maj fra kl. 9-11.

Gruppen får til opgave at sætte en fælleskommunal retning for kommunernes anvendelse af PRO-spørgeskemaer. En stærkere fælleskommunal konsensus og samarbejde som kan understøtte en aktiv brug af PRO spørgeskemaer (fx PRO til dialogstøtte, behandlingsstøtte eller visitationsstøtte), dialogen med samarbejdspartnere og sikre et bedre samspil til de nationale PRO spørgeskemaer.

Der skal udpeges en deltager fra hver KKR område, som er kommunal leder primært på forebyggelses-, sundheds- og ældreområdet, eller fagfolk, som arbejder med at udvikle, eller implementere PRO skemaer.

Fra KL deltager Nanna Skovgaard, kontorchef og Charlotte Glümer, Københavns Kommune vil deltage for at skabe sammenhæng med arbejdet i Den Nationale Styregruppe for PRO.

 

I må meget gerne melde tilbage med en kandidat via nedenstående formular senest den 17. marts 2023.

Ved flere interesserede bliver den med de mest relevante kompetencer udpeget.  

Ved spørgsmål kontakt Louise Overgaard Nielsen på telefon 24 22 51 06 eller e-mail: louise.overgaardnielsen@middelfart.dk.

Udkast Til Kommissorium For KL’s PRO Gruppe 2 Udkast

 

Bekræft samtykke