UDPEGNING: Administrativ kontaktperson vedrørende monitorering af forløbsprogrammer mv. i Region Syddanmark

Alle kommuner har meldt tilbage med en kontaktperson. 

_______________________________________________________________________

På vegne af Arbejdsgruppen for Monitorering og Følgegruppen for Forebyggelse, anmodes hver kommune om at udpege en administrativ kontaktperson.

Navn og øvrige kontaktoplysninger på den administrative kontaktperson bedes sendt til:

  • Sundhedsfaglige konsulent Lisbeth Møller Andersen
    Klinisk Udvikling, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
    Kløvervænger 8C, 5000 Odense C
    Mail: lisbeth.moeller.andersen@rsyd.dk.
    Tlf.: 40 29 06 27

Senest den 15. marts 2019.

I vedhæftede brev, kan du læse mere omkring udpegningen samt hvad opgaverne for den administrative kontaktperson indebærer.

Klik her for at se brevet.