Udpegning: Kommunale brugeradministratorer (superbrugere) til arbejdsgruppe ifm. HjerteSYD

Kære alle

Vi mangler superbrugere fra SOF OUH og Lillebælt. Vi forlænger fristen for indmelding til den 15. juni.

Kravene til de indmeldte er: 

  • De skal være brugeradministratorer (superbrugere) ift. HjerteSyd databasen
  • De skal have kendskab til/arbejde med hjerterehabilitering til dagligt
  • Gerne have kendskab til kvalitetsudvikling på området

___________________________________________________________________________________

Følgegruppen for forebyggelse har i februar 2021 godkendt Kommissorium vedr. en arbejdsgruppe, der skal håndtere supportering ift. HjerteSYD-databasen, og som på sigt også skal være med til at anvende data i kvalitetsudvikling. 

Arbejdsgruppen skal bestå af:

  • 4 kommunale repræsentanter, der er brugeradministratorer (superbrugere)– én fra hvert SOF område
  • 1-2 regionale repræsentanter
  • 2 sekretærer (hhv. en regional og en kommunal), hvor den kommunale sekretær er fra Fælleskommunal sundhedssekretariat. Denne er også regional kontaktperson hos RKKP.

Hvert SOF bedes derfor melde én kommunal repræsentant ind til arbejdsgruppen, som opfylder nedenstående kriterier, via nedenstående formular.

Jeanette Ryan Elbek fra Varde Kommune, som har siddet med i arbejdsgruppen vedr. HjerteSYD, har allerede meldt sig til gruppen og vil derfor være repræsentant for SOF SVS.

 

Formål med arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen skal håndtere henvendelser vedr. supportering og servicering fra kommunerne, sikre en indgang til databaseenheden og at forebygge at flere kommuner henvender sig til databaseenheden eller RKKP med de samme spørgsmål. Arbejdsgruppen skal være kontaktled til hhv. databaseenheden og den regionale kontakt for RKKP. Arbejdsgruppen skal sikre formidling af løsninger og svar på supporteringsudfordringer af både teknisk og faglig karakter.

 

Arbejdsgruppens opgaver

  • Arbejdsgruppen har ansvar for at håndtere spørgsmål og udfordringer fra kommunerne vedr.teknisk og faglig support. Arbejdsgruppen understøttes af databaseenheden ved teknisk support og den regionale kontaktperson for RKKP ved faglige spørgsmål til ind- og uddata.
  • Arbejdsgruppen har ansvar for at opdatere FAQ for HjerteSYD i forbindelse med afklaring af henvendelser, og samtidig sikre formidling af svar og løsninger til kommunerne.
  • Arbejdsgruppen skal opsamle eventuelle behov for videreudvikling af databasen, drøfte disse med databaseenheden, herunder afdække økonomien heri, samt fremsende ønsker til Følgegruppen for forebyggelse.
  • Arbejdsgruppen skal på sigt bidrage i arbejdet med anvendelse og håndtering af uddata til kvalitetsudvikling.

 

Ved spørgsmål kan Mia Hansen Mandau fra Fælleskommunalt Sundhedssekretariat kontaktes på e-mail: mima@haderslev.dk eller tlf. 2465 6206.

 

Udpegning: 4 kommunale brugeradministratorer (superbrugere) til arbejdsgruppe ifm. HjerteSYD