Udpegning: 2 kommunale repræsentanter til Temadag for Peers

Opdatering den 15. marts: der mangler fortsat en repræsentant til Temadag for Peers. Der er indmeldt en fra Svendborg kommune. Meld meget gerne ind med endnu en repræsentant hvis I har en i jeres kommune som kunne være interesseret.


Følgegruppen for uddannelse og arbejde ønsker, at afholde en konference / temadag omkring Peerstøtte i Region Syddanmark. Formålet med dagen er at formidle erfaringer, viden og anbefalinger fra det syddanske og resten af Danmark, således flere arbejdsgivere og faglige områder får inspiration og lyst til at gå i gang med peerssamarbejde.

Vær med til at sætte peersamarbejde på det danske landkort

For at afholde konferencen er der brug for to kommunale repræsentanter til at indgå i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal stå for det praktiske arbejde med at planlægge, forberede og gennemføre konferencen. Konkret vil opgaverne eksempelvis være at kontakte og lave aftaler med oplægsholdere, udarbejdelse af program til dagen, udarbejde materiale, sikre økonomioverblik og afklaring, stå for invitationer og tilmeldinger, koordinere med konferencestedet, samt stå for den praktiske gennemførelse af dagen.

Ønskede kompetencer:

Opgaven kalder på flere kompetencer fordelt på personerne i arbejdsgruppen; den administrative superblæksprutte, eventplanlæggeren, et logistisk overblik og gerne kendskab til området.

Gruppen har adgang til at sparre med sekretariatet for Følgegruppen, samt en styregruppe af fagfolk med viden om området. Det endelige program, rammer og materiale godkendes af Følgegruppen og herefter af Strategisk Sundhedsstyregruppe, der også tager stilling til finansiering.

Arbejdsgruppen forventes at holde løbende møder frem mod konferencen, som skal afholdes i efteråret 2023. Møderne kan efter aftale planlægges fysisk eller virtuelt, efter aftale i gruppen. Derudover skal der påregnes forberedelsestid før og efter møderne samt mailkorrespondancer løbende.

Spørgsmål

Er du nysgerrig eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet for Følgegruppen:

Line Brinch Christensen, Strategisk Sundhedskonsulent, Fredericia Kommune

Line.christensen@fredericia.dk, 20926724

 

Frist for tilbagemelding er den 13. marts 2023. Tilbagemelding sker via nedenstående formular.

 

Udpegning: 2 kommunale repræsentanter til Temadag for Peers

Bekræft samtykke