Proces for den fælleskommunale høringssvar i forhold til den reviderede tværsektorielle samarbejdsaftale for demens.

Følgegruppen for Behandling og Pleje har udarbejdet høringsudkast til en revideret tværsektoriel samarbejdsaftale for demens mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner. Følgegruppen har sendt materialet direkte i høring hos kommunerne og lægger op til, at kommunerne udarbejder deres egne høringssvar.

Afgivelse af eget høringssvar:

Såfremt en kommune ønsker at indgive eget høringssvar direkte til følgegruppen, kan det afgives fra mandag den 17. januar til fredag den 4. marts via høringsportalen på Region Syddanmarks hjemmeside   

Høringssvar kan kun afgives via hjemmesiden.

Følgegruppen for Behandling og Pleje har anført høringsfristen for kommunernes egne høringssvar til fredag den 4. marts 2022.

 

Processen for udarbejdelse af det fælleskommunale høringssvar

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat udarbejder som vanligt et fælles høringssvar på vegne af de 22 kommuner i Syddanmark. Der er således både mulighed for, at den enkelte kommune udarbejder sit eget høringssvar, og at der indgives bemærkninger til den reviderede samarbejdsaftale via et samlet høringssvar på vegne af alle kommunerne i Syddanmark .

Grundet den forholdsvis stramme deadline for høringsfristen er der behov for, at følgende procesplan for udarbejdelsen af det fælleskommunale høringssvar overholdes:

  • Fredag den 4. februar vil et udkast til høringssvar blive sendt ud til kommentering blandt de 22 syddanske kommuner.
  • Fredag den. 25. februar er der deadline for bemærkninger til udkast til høringssvar.
  • Onsdag den 2. marts vil et revideret udkast til høringssvar blive sendt rundt til godkendelse blandt de 22 kommuner.
  • Mandag den 7. marts kl. 10.00 er der deadline for godkendelse af  andet udkast til høringssvar.
  • Torsdag den 10. marts sender Fælleskommunalt Sundhedssekretariat det endelige høringssvar til Region Syddanmark. 

Bemærkninger til udkast til høringssvar sendes til Fælleskommunalt Sundhedssekretariat mail: sundhedssekretariat@haderslev.dk

Ved spørgsmål til høringsprocessen kan man kontakte Henrik Ebbesen fra Fælleskommunalt Sundhedssekretariat på 23 10 72 33.

 

Der fremsendes hermed andet udkast til høringssvar. Bemærk venligst, at fristen for bemærkninger er den 7. marts kl. 10.00

Revideret udkast til høringssvar