Uddybende informationer om KOL-pilotprojektet – et partnerskab med Falck

Sundhedsstrategisk Forum drøftede den 27. september 2018 en henvendelse fra Region Syddanmark vedr. afprøvning af et regionalt KOL-projekt i partnerskab med Falck. 

De syddanske kommuner mente ikke, at informationsniveauet i henvendelsen var tilstrækkelig, og det blev derfor besluttet på Det Administrative Kontaktforum, at kommunerne, via Fælleskommunalt Sundhedssekretariat, skulle informeres om projektets formål, og særligt om det ændrer ved samarbejdet med den kommunale hjemmepleje og/eller akutfunktion. 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har modtaget uddybende materiale om projektet, hvor det fremgår, at projektet ikke medfører  ændrer ved kriterierne for inddragelse/involvering af kommunens akutfunktion, syge- og/eller -hjemmepleje end nuværende gældende aftaler og retningslinjer. 

 

Da der er tale om et pilotprojekt, er Regionen særligt interesseret i at få tilbagemeldinger fra de syddanske kommuner om, hvordan den ændrede behandling af KOL-patienterne opleves. 

 

Supplerende information til de syddanske kommuner om KOL-pilotprojekt

Der er tale om et præhospitalt pilotprojekt, der som udgangspunkt ikke medfører nye opgaver for kommunerne. Målgruppen er patienter med kendt KOL, som i udgangspunktet er kendt af den kommunale hjemmepleje. Erfaringerne regionalt er, at det ofte er hjemmeplejen, der foretager alarmopkaldet, som fører til, at der kommer en ambulance ud til borgeren. 

Ved den nuværende behandling bliver ca. 10% af patienterne afsluttet i hjemmet efter endt behandling. Hjemmeplejen / akutteamet involveres ofte, idet der kan være behov for ekstra besøg i timerne / dagene efter endt behandling.

Hypotesen for pilotprojektet er, at den andel der kan afsluttes i hjemmet kan øges fra de nuværende 10% til 20%, altså at ca. 15 patienter ekstra kan afsluttes i hjemmet efter supplerende undersøgelse og behandling.

Det forventes, at der i projektperioden inkluderes ca. 150 patienter, mens ca. 300 patienter behandles som hidtil og vil indgå i projektet som kontrolgruppen.

Hjemmepleje / akutteams vil blive involveret afhængig af behov, og efter samme kriterier som hidtil.

 

Ændringer i behandlingen i pilotprojektet

Beslutningen om en patient kan behandles i hjemmet træffes af lægen på en af regionens lægeambulancer.

De patienter, som Regionen forventer at kunne behandlet i hjemmet, ville med de nuværende procedurer, ofte blive kørt til FAM og udskrives efter endt behandling få timer senere.

Lægeambulancen bliver udstyret, så der kan tilbydes patienten den samme behandling, som de skulle være kørt på sygehuset i få timer for at få.

I pilotprojektet vil hjemmepleje / akutteams blive informeret om, at borgeren har modtaget behandling i eget hjem.

Hvis ambulancelægen vurderer, at der skal startes behandling med medicin, vil der blive udleveret medicin til 3 døgns behandling . Ved udskrivelse fra sygehus bliver der udleveret en recept, samt medicin i perioden indtil den kan afhentes på apotek (oftest mindre end 3 døgn).

 

Mulige gevinster

Det er vurderingen fra Regionen, at der vil være gevinster at hente for alle involverede. Det drejer sig blandt andet om følgende:

  • Borgeren undgår unødvendige, kortvarige indlæggelser og oplever et mere sammenhængende forløb i eget hjem
  • Hjemmeplejen undgår, at borgeren ”afmeldes” ved indlæggelse for få timer senere at skulle ”modtages” i eget hjem igen. 
  • Sygehusenes FAM`er spares for unødvendige kortvarige indlæggelser
  • Ambulancepersonalet anvender tiden på at lave meningsfyldte undersøgelser / behandle / informere, fremfor at køre patienter til sygehusene, som de ofte har en formodning om, hurtigt vil blive udskrevet igen. 
  • Der spares udgifter på siddende / liggende hjemtransport

 

Yderligere information og kontaktoplysninger 

I kan læse ydereligere om pilotprojektet samt finde kontaktoplysninger på Korpslægen eller den præhospitale chef for projektet i Region Syddanmark i følgende: 

Orientering Om KOL Pilot Innovation I Partnerskab Region Syddanmark (3)