TVÆRSEKTORIEL TEMADAG OMKRING FUNKTIONEL LIDELSE

Center for funktionelle lidelser inviterer til en tværsektoriel temadag omkring funktionelle lidelser.

Temadagen vil byde på emner som viden om funktionelle lidelser, udredning og behandlingsmetoder, herunder gradueret genoptræning, redskaber til mødet med patienten/borgeren med funktionelle lidelser samt socialrådgiverens arbejde. Der vil desuden være mulighed for drøftelse af den tværsektorielle indsats, herunder opmærksomhedspunkter fremadrettet.

Hvor og hvornår:

På Vejle Sygehus, den 22. september 2023.

Temadagen er målrettet fagpersoner, som interesserer sig for funktionelle lidelser (FL).

Dagen vil være særlig relevant for ansatte i kommuner, fx jobcentre og sundhedscentre, almen praksis, sygehuse samt privatpraktiserende fysioterapeuter og psykologer.

OBS: Deltager gebyr på 500 kr.

Deltagergebyret er fastsat så lavt som muligt, da erfaringen er, at det for mange arbejdspladser kan være en fordel at tilmelde flere medarbejdere, så de efterfølgende kan sparre med hinanden.

Fristen for tilmelding er den 17. september 2023 og foregår her: Tværsektoriel temadag om funktionelle lidelser | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Ved spørgsmål til temadagen kan Lise Rolsted Ottosen kontaktes på: 79 40 93 49 eller lise.rolsted.ottosen@rsyd.dk

 

OBS: Vær opmærksom på der er ca. 15 min gang fra P-huset til Auditoriet.