TrygFondens særpulje om trivsel i et ungeperspektiv i Syddanmark er nu åben for ansøgninger

TrygFonden og TryghedsGruppens regionale råd i Syddanmark har i løbet af forsommeren haft fokus på unges trivsel i Syddanmark.

Vi har inddraget over 100 unge fra regionen til trivselsværksteder i Svendborg og Haderslev. Og vi har lyttet til over 100 repræsentanter fra centrale civilsamfundsorganisationer, kommuner, virksomheder og ikke mindst de unge selv til et dialogmøde i Vejle.

Det er nu blevet til en særpulje, der inddrager relevante perspektiver fra både de unge og dem, der arbejder med de unge til hverdag.

Du kan nu søge særpuljen ”Tættere på trivsel i et ungeperspektivher, hvor ansøgningsskemaet også er tilgængeligt. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober 2023.

Særpuljen vægter især indsatser, som:

  • Giver forældre, børn, unge, frivillige og fagprofessionelle mulighed for at styrke børn og unges trivsel.
  • Tager udgangspunkt i viden om, hvad der virker bedst.
  • Skabes i et ligeværdigt samspil mellem ansøger og de unge, som indsatsen henvender sig til.

Du er velkommen til at kontakte os på info@trygfonden.dk, hvis der opstår spørgsmål til ansøgningsprocessen.

Vi opfordrer alle, der har en god idé eller et projekt inden for puljens rammer, til at søge puljen og være med til at gøre en forskel for unges trivsel i Syddanmark.

Med venlig hilsen

TrygFonden og TryghedsGruppens regionale råd i Syddanmark